imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Marketing plan

Kljuc do uspeha

Svakodnevno, sve više firmi i organizacija se odlučuje za prisustvo na internetu, uglavnom se ograničavajući samo na prezentaciju sopstvenih proizvoda i usluga. Međutim, prisustvo kompanije na globalnoj mreži ne bi smelo da bude samo preslikana brošura ili katalog koji firma već ima u štampanoj formi, jer internet pruža mogućnost interakcije sa klijentima (kako onim čije je poslovanje već vezano za vas, tako i sa onim novim, potencijalnim klijentima koji nemaju punu sliku o vama i vašem poslovanju).

Za uspešnu promociju nisu najvažnija velika novčana ulaganja, već znanje i ideje. Što se internet kampanje tiče, ona se ne završava izradom web sajta, ona tu počinje.

Marketing nije dodavanje nekoliko oglasa u lokalnim oglasnicima. Marketing zahteva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata korišćenjem standardnih i alternativnih metoda.

Kampanja na internetu mora biti kompatibilna sa kampanjom koju kompanija vodi u stvarnom svetu.

Internet marketing plan se sastoji iz sledećih celina koje se kreiraju tokom stvaranja koncepta prisustva firme na internetu:

1. Executive Summary - Rezime marketing plana. Definisanje cilja marketinga, tj. koji su ciljevi promocije na internetu.

2. Analiza statistika tržišta - Da bi se došlo do ovih podataka potrebno je izvesti, pronaći ili naručiti istraživanja koja će dovesti do realnih podataka o stanju tržišta, uključujući i internet tržišta pojedinih zemalja ili regiona na koja želite da plasirate svoju robu ili usluge.

3. Formulisanje strategija marketing komunikacije - Planiranje i formulisanje najoptimalnije marketing strategije u skladu sa utvrđenim ciljevima i stanju na tržištima.

4. Planiranje potrebnih sredstava za realizaciju marketinških aktivnosti - Definisanje konkretnih segmenata implementacije marketing strategija. Planiranje cene istraživanja, analiza, kreiranja posebnih elaborata, reklamnog materijala i sl.

5. Formiranje marketinškog tima - Tim koji će obavljati sve zadatke vezane za marketinške aktivnosti. Organizacija ljudskih resursa predstavlja najbitniji segment u kreiranju uspešnog posla, pa tako i u implementaciji internet marketing plana, u slučaju kreiranja ovakvog tima u samoj firmi. Upravni odbor ili rukovidilac može formirati tim prema konkretnim potrebama određene marketinške aktivnosti.

6. Kreiranje korporativnog identiteta kompanije - Klasični elementi marketinške strategije uključuju i posebnosti interneta (misija, logo, slogan, memorandum, koverat, fascikla, promotivni CD, elektronske vizit kartice, katalozi, flajeri, brošure, kao i reklamni materijal koji ima upotrebnu vrednost: mouse padovi, privesci, trake za mobilne telefone, majice i slično, vizuelni identitet web stranica, načini komunikacije sa komitentima putem interneta...).

7. Određivanje vremenskih rokova - Organizacija marketinskih aktivnosti bez tačno određenih termina realizacije tih aktivnosti, može dovesti u pitanje kompletan marketing plan i obesmisliti marketinšku kampanju čiji efekti, u tom slučaju, mogu biti znatno umanjeni.

8. Dizajniranje promotivnih kampanja (Internet Media Plan) - Kreiranje uslova za efikasno dizajniranje pojedinačnih marketinških kampanja.

9. Kreiranje dodatnih marketinskih materijala i kampanja - Smernice, opisi pojedinih koraka u izvođenju marketinških kampanja, objedinjavanje potrebne dokumentacije, priprema posebnih materijala, planiranje sajmova, predstavljanja...

10. Sprovođenje vlastitih istraživanja tržišta - Korišćenje vlastitih resursa (web stranice, mailing liste, ankete...) za kreiranje slike o posebnostima korisnika usluga vaše firme koji dolaze do vas putem interneta.

11. Izvršavanje promotivnih programa - Na osnovu prethodno pripremljenih segmenata internet marketing plana, koji se nalazi u okviru marketing plana kompanije za aktivnosti koje obuhvataju nastup u stvarnom svetu i virtuelnoj realnosti, sprovodi se konkretna marketinška kampanja.

12. Merenje efekata marketinških aktivnosti - Egzaktni podaci koji omogućavaju veoma precizno definisanje narednih marketinških kampanja i korekcija načina prisustva firme na internet tržištu i tržištu uopšte. Bez ovih podataka, veoma je teško odrediti koliko se novca slilo u vašu kompaniju usled sprovedenih marketinških aktivnosti. Veoma je važno imati uvid u efekte sprovedene kampanje, jer svaka pretpostavka uglavnom vodi do novih grešaka u narednim kampanjama koje vaša kompanija planira.

Cena izrade marketing plana iznosi od 600 do 800 Eura. Sprovođenje marketinške kampanje na internetu zavisi od želje klijenta kakav proizvod ili uslugu želi da plasira, kao i na kakvo tržište se cilja. Cena sprovođenja marketinške kampanje na internetu i na tržištu uopšte se razlikuje, usled velikog broja parametara koji utiču na sam proces. Cena sprovođenja marketinške kampanje se određuje u dogovoru sa klijentima i njihovim planovima i potrebama.


Korisni linkovi:

Dodatne informacije